Tin tức

29/05/2019

Giải câu Giao thoa ánh sáng đề THPT QG 2018

Câu 29: (mã đề 201) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra vô số ánh sáng đơn sắc có bước […]
27/05/2019

Thanh dựng nghiêng

Thanh dựng nghiêng: Dựng thanh dài có trọng lượng P vào tường thẳng đứng, hệ số ma sát giữa sàn và thanh là μ1; góc nghiêng […]
error: Bạn hãy thảo luận về bài viết trong mục comment dưới đây!