Tin tức

08/06/2019

Comparison & Double comparison

COMPARISON & DOUBLE COMPARISON Exercise 1. Choose the best answer: My mother is…………………than me. a head shorter    B. taller a head        C. shorter a head      […]
06/06/2019

Chương trình TỰ NHIÊN và XÃ HỘI

06/06/2019

Module 33: ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NON

06/06/2019

CHUYÊN ĐỀ: ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ MẦM NON

06/06/2019

GIÁO ÁN TỰ NHIÊN – XÃ HỘI

05/06/2019

Chuyên Đề 5: Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường

05/06/2019

Chuyên đề 2: GDMN trong xu thế đổi mới

Chuyên đề 2: GDMN trong xu thế đổi mới
03/06/2019

Giáo trình GIẢI PHẪU – SINH LÝ TRẺ EM

Nội dung của giáo trình trình bày các kiến thức về cấu tạo và chức năng của các hệ cơ quan trong cơ thể người nói […]
03/06/2019

Phương pháp dạy học môn Tự nhiên & Xã hội ở tiểu học

Trong chương trình tiểu học mới, môn Tự nhiên – Xã hội được tách ra thành ba môn học với tên gọi khác nhau là: môn […]
error: Bạn hãy thảo luận về bài viết trong mục comment dưới đây!