Tin tức

04/07/2019

Câu 36 mã đề 223 thi THPT QG 2019 có 2 đáp án đúng

Câu 36: Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng gồm hai thành phần đơn sắc có […]
01/07/2019

Câu 39 mã đề 223 thi THPT QG 2019

Câu 39: Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai […]
21/06/2019

Pronunciation

PRONUNCIATION Cách phát âm đuôi s/es của danh từ số nhiều, động từ ngôi thứ 3 số ít và sở hữu cách: Đọc là /s/ sau […]
20/06/2019

TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH

MỘT SỐ QUY LUẬT VỀ TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH   A/ Trọng âm ở từ có 2 âm tiết: I) Đa số động từ có […]
11/06/2019

ÔN THI THPT QG 2019 (tiếp)

EXERCISE 2: Choose the best answer to complete each sentence. Stephen ……on the phone when I came in. A. has been talking          […]
08/06/2019

Comparison & Double comparison

COMPARISON & DOUBLE COMPARISON Exercise 1. Choose the best answer: My mother is…………………than me. a head shorter    B. taller a head        C. shorter a head      […]
06/06/2019

Chương trình TỰ NHIÊN và XÃ HỘI

06/06/2019

Module 33: ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NON

06/06/2019

CHUYÊN ĐỀ: ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ MẦM NON

error: Bạn hãy thảo luận về bài viết trong mục comment dưới đây!