Tin tức

20/07/2019

Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Môn Vật Lý

19/07/2019

Chương trình giáo dục phổ thông – Chương trình tổng thể

Chương trình giáo dục phổ thông – Chương trình tổng thể Chương trình này bắt đầu áp dụng vào năm học 2020 – 2021 
17/07/2019

Nothing’s gonna change my love for you

If I had to live my life without you near me. The days would all be empty. The nights would seem so long. With you I […]
05/07/2019

Câu 40 mã đề 223 thi THPT QG 2019

Câu 40: Hai con lắc đơn giống hệt nhau mà các vật nhỏ mang điện tích như nhau, được treo ở cùng một nơi trên mặt […]
04/07/2019

Câu 36 mã đề 223 thi THPT QG 2019 có 2 đáp án đúng

Câu 36: Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng gồm hai thành phần đơn sắc có […]
01/07/2019

Câu 39 mã đề 223 thi THPT QG 2019

Câu 39: Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai […]
21/06/2019

Pronunciation

PRONUNCIATION Cách phát âm đuôi s/es của danh từ số nhiều, động từ ngôi thứ 3 số ít và sở hữu cách: Đọc là /s/ sau […]
20/06/2019

TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH

MỘT SỐ QUY LUẬT VỀ TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH   A/ Trọng âm ở từ có 2 âm tiết: I) Đa số động từ có […]
11/06/2019

ÔN THI THPT QG 2019 (tiếp)

EXERCISE 2: Choose the best answer to complete each sentence. Stephen ……on the phone when I came in. A. has been talking          […]
error: Bạn hãy thảo luận về bài viết trong mục comment dưới đây!