Tin tức

19/07/2020

Sóng cơ: 3 điểm thẳng hàng

Câu II.1) Tại thời điểm t = 0, đầu O của một sợi dây đàn hồi căng ngang bắt đầu dao động theo phương vuông góc […]
17/05/2020

Câu 39_DXC_de_tham_khao_BGD_L2_2020

Câu 39: Đặt điện áp u = 80cos(ωt+φ) (ω không đổi và π/4 <φ< π/2) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự: […]
10/04/2020

Đề tham khảo BGD_2020_câu 34

Câu 34. Một sóng cơ hình sin truyền trên một sợi dây đàn hồi dọc theo trục Ox. Hình bên là hình dạng của một đoạn […]
07/04/2020

Đề tham khảo BGD_2020: Câu 33_GT sóng cơ

Câu 33. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn dao động cùng pha […]
05/04/2020

Đề tham khảo_BGD_2020: Câu 38_GT sóng cơ

Câu 38. Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai […]
19/03/2020

Chương trình GDPT môn Hóa học

21/02/2020

Sóng cơ: Khoảng cách tức thời

Câu 39 thuộc đề thi thử của Sở GD-ĐT Nghệ An: Cho sóng ngang truyền trên sợi dây dài có bước sóng 60 cm, biên độ […]
09/02/2020

Giao thoa Young 1

Khi giao thoa I-âng thực hiện đồng thời với năm ánh sáng đơn sắc nhìn thấy có bước sóng khác nhau thì trên màn ảnh ta […]
28/01/2020

Chỉ số hình thể

error: Bạn hãy thảo luận về bài viết trong mục comment dưới đây!