Tin tức

05/04/2020

Đề tham khảo_BGD_2020: Câu 38_GT sóng cơ

Câu 38. Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai […]
19/03/2020

Chương trình GDPT môn Hóa học

21/02/2020

Sóng cơ: Khoảng cách tức thời

Câu 39 thuộc đề thi thử của Sở GD-ĐT Nghệ An: Cho sóng ngang truyền trên sợi dây dài có bước sóng 60 cm, biên độ […]
09/02/2020

Giao thoa Young 1

Khi giao thoa I-âng thực hiện đồng thời với năm ánh sáng đơn sắc nhìn thấy có bước sóng khác nhau thì trên màn ảnh ta […]
28/01/2020

Chỉ số hình thể

27/12/2019

Chương trình GDPT môn Địa lý

27/12/2019

Chương trình GDPT môn Lịch sử

27/12/2019

CTr GDPT môn Lịch sử và Địa lý cấp THCS

27/12/2019

CTr GDPT môn Lịch sử và Địa lý cấp tiểu học

error: Bạn hãy thảo luận về bài viết trong mục comment dưới đây!