19/07/2020

Sóng cơ: 3 điểm thẳng hàng

Câu II.1) Tại thời điểm t = 0, đầu O của một sợi dây đàn hồi căng ngang bắt đầu dao động theo phương vuông góc […]
17/07/2019

Nothing’s gonna change my love for you

If I had to live my life without you near me. The days would all be empty. The nights would seem so long. With you I […]
error: Bạn hãy thảo luận về bài viết trong mục comment dưới đây!