Tin tức

12/10/2020

DĐĐH Câu 40 mã 219 thi 2020 đợt 2

Câu 40 : Cho hệ vật gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 24,5 N/m ; vật M có khối lượng 125 g, nối với vật […]
11/09/2020

Truyền tải: Câu 36 mã đề 219 thi THPTQG 2020 lần 2

20/08/2020

GT sóng cơ câu 34 mã đề 222 thi THPT 2020 lần 1

Câu 34 (mã đề 222 thi THPT 2020 lần 1): Thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp đặt tại […]
18/08/2020

DĐĐH câu 40 mã đề 222 thi THPT 2020 lần 1

16/08/2020

Truyền tải: câu 36 mã đề 222 thi THPT 2020 lần 1

14/08/2020

Đồ thị ui: câu 38 mã 222 thi THPTQG 2020 lần 1

02/08/2020

Công suất ĐXC

Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 mắc nối tiếp với […]
02/08/2020

Giao thoa sóng cơ

Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 14 cm dao động cùng pha, cùng […]
29/07/2020

Câu ĐXC Solve

Đặt điện áp  u = 200 cos(ωt+φ) V vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ. Hình bên là sơ đồ mạch điện và một […]
error: Bạn hãy thảo luận về bài viết trong mục comment dưới đây!