Tin tức

16/08/2020

Truyền tải: câu 36 mã đề 222 thi THPT 2020 lần 1

14/08/2020

Đồ thị ui: câu 38 mã 222 thi THPTQG 2020 lần 1

02/08/2020

Công suất ĐXC

Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 mắc nối tiếp với […]
02/08/2020

Giao thoa sóng cơ

Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 14 cm dao động cùng pha, cùng […]
29/07/2020

Câu ĐXC Solve

Đặt điện áp  vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ. Hình bên là sơ đồ mạch điện và một phần đồ thị biểu diễn […]
19/07/2020

Sóng cơ: 3 điểm thẳng hàng

Câu II.1) Tại thời điểm t = 0, đầu O của một sợi dây đàn hồi căng ngang bắt đầu dao động theo phương vuông góc […]
17/05/2020

Câu 39_DXC_de_tham_khao_BGD_L2_2020

Câu 39: Đặt điện áp u = 80cos(ωt+φ) (ω không đổi và π/4 <φ< π/2) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự: […]
10/04/2020

Đề tham khảo BGD_2020_câu 34

Câu 34. Một sóng cơ hình sin truyền trên một sợi dây đàn hồi dọc theo trục Ox. Hình bên là hình dạng của một đoạn […]
07/04/2020

Đề tham khảo BGD_2020: Câu 33_GT sóng cơ

Câu 33. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn dao động cùng pha […]
error: Bạn hãy thảo luận về bài viết trong mục comment dưới đây!