Con lắc lò xo

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 100 N/m, đầu trên của lò xo cố dịnh, đầu dưới treo vật nhỏ có khối lượng m = 400 g. Kích thích đề vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật. Tại thời điểm t (s) con lắc có thế năng 256 mJ. Tại thời điểm t +0,05 (s) con lắc có động năng 288 mJ. Cơ năng của con lắc không lớn hơn 1J. Lấy g = π2 m/s2 = 10 m/s2. Trong một chu kì dao động, thời gian mà lực đàn hồi tác dụng vào vật cùng chiều với lực hồi phục là
A. 1/3 s                                    B. 3/10 s                               C. 1/15 s                         D. 2/15 s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Bạn hãy thảo luận về bài viết trong mục comment dưới đây!